Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 15.4.2013, 11:30 h, interiér