Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 1.6.2012, 18:26 h, pohľad z farskej záhrady