Farský kostol sv.Štefana, prvomučeníka v Šuranoch - 1.11.2013, interiér