Farský kostol a jubilujúca Cirkevná ZŠ, 1992-2012 - jar 2012, Námestie Hrdinov, Šurany