Adorácia vo farskom kostole sv.Štefana v Šuranoch, 20.11.2014